Kontakt

    Zanechajte nám Vaše kontaktné údaje a my Vás budeme kontaktovať


    Týmto udeľujem podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spoločnosti CRESCO Vrakuňa s.r.o., sídlom Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, IČO: 54 834 201, súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e- mail na účel informovania o stave projektu BRICK PARK VRAKUŇA, evidencie môjho záujmu o obhliadku a/alebo kúpu nehnuteľnosti v rámci tohto projektu a podporu komunikácie pri dojednávaní a uzatváraní zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytujem osobne, slobodne, vážne a informovane.

    Informácie o spracúvaní osobných údajov

    Prečítajte si informácie o spracúvaní osobných údajov tu.