Financovanie

2 možnosti financovania

A

a/ Rezervačný poplatok 5000,-€ + DPH pri podpise rezervačnej zmluvy

b/ 10% z kúpnej ceny vrátane rezervačného poplatku
pri podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

c/ 90% pri vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia

B

a/ Rezervačný poplatok 5000,-€ + DPH pri podpise rezervačnej zmluvy

b/ Splátkový kalendár podľa prestavanosti rozložený
na 5 splátok

informácia: Pri tomto spôsobe poskytnutá zľava z kúpnej ceny
vo výške 3%